Katherina “Kat” Thompson
Director of Constituent Services
718-286-2669
[email protected]

Biwo Sevis Konstitiyan an nan Biwo Pwezidan Borough la resevwa plent konsenan livrezon sevis minisipal Vil New York la. Anplwaye ap travay avek konstitiyan ki ap swiv toulede pwotokol enten nou yo e ke nan chak ajans ki afekte pou rezoud enkyetid atrave gamut ajans Vil New York yo.

To report an issue to our Constituent Services team, click the button above.