Pou plis enfomasyon, tanpri kontakte:

Phil Ballman
Direkte Afe Kiltirel ak Touris
(718) 286-2677
[email protected]

Biwo Zafe Prezidan Kiltirel ak Touris sevi kom lyezon pou atizay ak oganizasyon kiltirel nan tout Borough la, bay asistans konsenan demann bidje kapital ak depans pou bidje, jesyon ak devlopman pwogram, osi byen ke maketing borough-laje ak evenman espesyal.

Culture never closed during the COVID-19 pandemic, and there resources are available for impacted cultural organizations and individual artists.

Lis resous sa a bay enfomasyon, denye nouvel, ak akse nan sevis ak asistans finansye pou atis ak oganizasyon kiltirel ki afekte pa pandemik COVID19 la. Mize mondyal ki klas, fe enstitisyon atizay, televizyon ak etap son fim, jaden botanik, estidyo dans, avni mizik, ak galri atizay anrichi kominote nou yo, estimile ekonomi nou an, epi trase vizite ki soti nan tout glob la. Endistri kreyatif yo se yon defini sekte ekonomik pou New York City, kontablite pou 13 pousan nan pwodiksyon ekonomik total vil la ($ 110 milya dola nan 2017)*.

(*Ekonomi an Kreyatif: Atizay, Kilti, ak Kreyativite nan Vil New York. 25 oktob, 2019 Rapo Biwo Kontwole NYC")