TE ITILIZE REKOMANDASYON PREZIDAN BOROUGH (2019-2020)

Pou Atik Tande nan Dat 12 novanm 2020 Odyans piblik
ULURP #190517 ZMQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Novanm 20, 2020)

ULURP #190518 ZRQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Novanm 20, 2020)

ULURP #200303 ZSQ nan CB2 (Rekomandasyon bay: Novanm 20, 2020)

ULURP #200304 ZRQ nan CB2 (Rekomandasyon bay: Novanm 20, 2020)

Pou Atik Tande nan mwa Mas 12, 2020 Odyans Piblik
ULURP #200031 ZSQ nan CB2 (Rekomandasyon bay: Mas 12, 2020)

ULURP #200238 PCQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Mas 23, 2020)

ULURP #200103 ZMQ nan CB 4 (Rekomandasyon bay: Mas 23, 2020)

ULURP #200104 ZRQ nan CB4 (Rekomandasyon bay: Mas 23, 2020)

Pou Atik Tande nan mwa fevriye 200, 2020 Odyans piblik
ULURP #200033 ZMQ nan CB7 (Rekomandasyon bay: Mas 12, 2020)

ULURP #200034 ZRQ nan CB7 (Rekomandasyon bay: Mas 12, 2020)

Pou Atik Tande nan mwa janvye 30, 2020 Odyans Piblik
ULURP #200143 MMY nan CB1 (Rekomandasyon bay: Mas 2, 2020)

Pou Atik Tande nan mwa Oktob 31, 2019 Odyans Piblik
ULURP #190266 ZRQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Desanm 2, 2019)

ULURP #190267 ZRQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Desanm 2, 2019)

ULURP #190029 ZMQ nan CB7 (Rekomandasyon bay: Novanm 12, 2019)

ULURP #190320 ZSQ nan CB7 (Rekomandasyon bay: Novanm 12, 2019)

Pou Atik Tande nan Jiye 11, 2019 Odyans Piblik
ULURP #180282 ZMQ nan CB 14 (Rekomandasyon bay: Jiye 17, 2019)

ULURP #180291 ZMQ nan CB7 (Rekomandasyon bay: Jiye 22, 2019)

ULURP #190124 ZMQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Jiye 22, 2019)

ULURP #190125 ZRQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Jiye 22, 2019)

ULURP #190396 PCQ nan CB10 ak CB14 (Rekomandasyon bay: Dawou 27, 2019)

ULURP #190397 PQ nan CB10 ak CB14 (Rekomandasyon bay: Dawou 27, 2019)

ULURP #190398 PPQ nan CB10 ak CB14 (Rekomandasyon bay: Dawou 27, 2019)

ULURP #190422 ZMQ nan CB6 (Rekomandasyon bay: Jiye 15, 2019)

ULURP #190424 PCQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Jiye 22, 2019)

ULURP #190439 ZSQ nan CB4 (Rekomandasyon bay: Jiye 29, 2019)

ULURP #190440 ZRQ nan CB4 (Rekomandasyon bay: Jiye 29, 2019)

ULURP #190443 ZSQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Jiye 22, 2019)

ULURP #190458 ZSQ nan CB10 (Rekomandasyon bay: Jiye 17, 2019)

ULURP #190458 ZSQ nan CB10 (Rekomandasyon bay: Jiye 17, 2019)

Pou Atik Tande nan mwa jen 13, 2019 Odyans Piblik
ULURP #190117 MMQ nan CB9 (Rekomandasyon bay: Jen 18, 2019)

ULURP #190333 PSY nan CB9 (Rekomandasyon bay: Jen 18, 2019)

ULURP #190334 ZRY nan CB9 (Rekomandasyon bay: Jen 18, 2019)

ULURP #190342 ZSQ nan CB9 (Rekomandasyon bay: Jen 18, 2019)

ULURP #100421 ZMQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Jiye 15, 2019)

ULURP #180036 ZMQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Jiye 19, 2019)

ULURP #180037 ZRQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Jiye 19, 2019)

ULURP #190151 ZRQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Jiye 15, 2019)

ULURP #190386 ZSQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Jiye 15, 2019)

Pou Atik Tande nan mwa Me 23, 2019 Odyans Piblik
ULURP #19030 ZRQ nan CB8 (Rekomandasyon bay: Me 28. 2019)

ULURP #190299 ZMQ nan CB8 (Rekomandasyon bay: Me 28, 2019)

Pou Atik Tande nan mwa avril 11, 2019 Odyans Piblik
ULURP #180315 ZMQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: 16 avril 2019)

Pou Atik Tande nan mwa Mas 2019, 2019 Odyans Piblik
ULURP #180399 ZMQ nan CB6 (Rekomandasyon bay: 15 avril 2019)

ULURP #190202 ZMQ nan CB7 (Rekomandasyon bay: 11 avril 2019)

ULURP #190203 ZRQ nan CB7 (Rekomandasyon bay: 11 avril 2019)

Pou Atik Tande nan mwa janvye 31, 2019 Odyans Piblik
ULURP 180517 MMQ nan CB13 (Rekomandasyon bay: Fevriye 15, 2019)

ULURP #180529 ZRQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Fevriye 21, 2019)

ULURP #180530 ZMQ nan CB1 (Rekomandasyon bay: Fevriye 21, 2019)