QBP RICHARDS OGANIZASYON VITYEL TRAVAY REKRITMAN SAN PATIPRI

Thursday, March 18 at 2pm

(March 8, 2021 at 3:54pm)

QUEENS, NY – Queens Borough President Donovan Richards Jr. today announced that the next edition of his monthly Virtual Queens Jobs Recruitment Fair will be held on March 18, 2021 at 2:00 PM.

Building Skills New York, Queens Chamber of Commerce, ak Vire pwen pou Fanm ak Fanmi yo ap patisipe nan Virtual Queens Job Rekritman Seri a pou premye fwa nan 18 Mas. Yo pral rantre nan yon gwoup anplwaye 11 ak rekrite ki te patisipe nan jis anvan yo: CAMBA, Inc., Sant Timoun new York, Queens Commonpoint, Konsey la pou Opotinite Ayewopo, Vet anpire, Forest Hills Finansye Group, New York Lavi, Queens Center pou pwogre, WATCHGUARD 24/7 Westhab, Inc. Ak Workforce1 Kare Sant.

Li te fet nan twazyem Jedi chak mwa pa Biwo Prezidan Queens Borough la, Rekritman Queens Job Rekritman San Patipri a konekte Queens travay ki ap cheche ak yon etalaj laje nan opotinite travay atrave yon varyete de endistri.

“The COVID-19 pandemic has gone on for more than year and is still taking a devastating toll on the physical, emotional and economic health of our communities, especially our communities of color that have been hardest hit by the virus,” said Borough President RICHARDS. “Our series of Virtual Recruitment Fairs has been addressing the economic impact of the pandemic by connecting Queens residents with employers who are hiring right now for positions in critical sectors of the economy. We continue to be grateful to the employers and recruiters who have partnered with us in helping provide these employment opportunities to our borough’s hard-working residents.”

WPIX-TV (PIX11) will return as a media partner for the March 18 fair after promoting previous recruitment fairs in the fall and winter of 2020-21. The station will support the upcoming fair with promotional assistance over its airwaves and on its website at www.pix11.com.

The March 18 Virtual Queens Jobs Recruitment Fair will air online from 2:00 PM to 3:30 PM and live streamed at www.queensbp.org. Prospective applicants interested in participating in the live interactive Q&A via Zoom Webinar must RSVP by Wednesday, March 17 at www.queensbp.org/rsvp. Instructions on how to participate will be emailed the day of the event to those who register.

Patisipan yo ak teren yo ap tande prezantasyon bref soti nan anplwaye yo ak rekrite ki ap cheche ranpli pozisyon anpil nan yon varyete jaden sevis, ki gen ladan avyasyon, transpo, sipo devlopman, devlopman, detay, finans ak plis anko.

Pousantaj chomaj la te nan 10.7 pousan kom desanm 2020. Sa a desann soti nan yon wo nan 21.6 pousan nan mwa jen 2020 - men yo toujou 7.7 pousantaj pwen pi wo pase fevriye 2020 a pre-pandemik ki ba nan pousantaj 3.0.

Dapre Depatman Travay Eta New York la, 24,397 reklamasyon premye fwa pou benefis chomaj yo te depoze nan Vil New York pandan fen semen nan fini 27 Fevriye 2021, yon 81 pousan ogmante konpare ak menm semen nan ane a. Ant 14 mas 2020 ak 27 fevriye 2021, plis pase 2.44 milyon reklamasyon chomaj te depoze nan Vil New York, yon 655 pousan ogmante konpare ak menm peryod yon ane pi bone.

Le sa a,-Aktyel Prezidan Borough Prezidan Sharon Lee nan mwa avril 2020, Virtual Queens Job Seri Rekritman San Patipri a te enkli 13 evenman anbochaj ak plis pase twa douzen ki ap patisipe anplwaye yo. Plis pase kou a nan seri a, plis pase 1,400 koneksyon yo te fet ant moun ki ap cheche travay ki te ale nan jis yo vityel ak patwon yo ki ap patisipe.

“Building Skills New York is a not-for-profit organization dedicated to connecting members of underserved and underrepresented communities across the five boroughs with access to good-paying construction jobs,” said Building Skills NY senior recruiter CALVIN EDWARDS. “The pandemic has taken a significant toll on New York’s economy and its workforce. We are keenly aware that in order to realize a full and successful recovery, individuals need resources and skills to reenter the labor market and also to advance in their careers. We are proud to be working in partnership with Queens Borough President Donovan Richards Jr. to offer his constituents – as well as New Yorkers all across the City – opportunities to join the construction industry, which has long supported both individuals and families alike.”  

"Queens Chamber la eksite patne ak Prezidan Borough Richards pou jis rekritman vityel li epi nou gade pou pi devan opotinite sa a ti opotinite pou rankontre moun talan ak grandi ekip nou an," te di Kenens Chamber of Commerce prezidan ak CEO TOMCH. "Pandan Kenens refe soti nan pandemik la, nou ere pou nou gen yon Prezidan Borough ki pwofondeman pran angajman pou konekte rezidan Ren yo avek travay epi ede rebondi ekonomi nou an retounen."

“We greatly appreciate the opportunity to partner with Queens Borough President Donovan Richards in presenting opportunities for work at our multi-service organization,” said CAMBA, Inc. President and CEO JOANNE M. OPLUSTIL. “CAMBA is a great place to work, serving 65,000 people in all five boroughs of New York City. We invest in our employees and provide opportunities for growth, and we know when you work here, you’re more than your job description.”

"Nan Sant Timoun Nan New York, nou kwe chak timoun kapab pwospere, bay konpetans dwa, edikasyon, konsey, ak pwogram devlopman — e nou konnen ke yon anplwaye devwe se kle pou fe sa rive," te di Sant Kowodonate Rekritman New York York SHOSHANA CHEDDIE. "Sant Timoun nan priyorite talan nan katye yo kote nou travay — moun vreman enterese nan fos kominote yo ak byennet fanmi yo pwochen pot la. Li konte pou nou ki kandina rekonet opotinite pou sipote ak bati kominote yo."

“During these difficult times with the pandemic, it is more important than ever to make sure that employers can connect with candidates remotely,” said GI Go Fund CEO and Co-Founder JAMES FANOUS. “Empire Vets has been working diligently over the past year to this end, connecting veterans in New York City with thousands of opportunities posted by companies for COVID-19 relief and recovery. We are proud to be a part of this event and are thankful to the Queens Borough President for putting it together.”

“As an Associate of FHFG and a Financial Representative with Guardian, you’re an entrepreneur. You can define your career, be your own boss, keep flexible hours and earn a highly competitive income. You’ll join a community of professionals and a company with a solid reputation. Best of all, you’ll be building a business for yourself, but not by yourself,” said Forest Hills Financial Group Director of Operations DIANE NEUSTADT. “When you become a financial representative with FHFG, you can have more than just the career you want.  You can have the life you want while doing meaningful work.”

"Ede kominote nou an yon sel rezime nan yon moman, yon apel nan yon moman, yon entevyou nan yon moman," te di New York Life Partner WILLIAM CLEARE. "Koulye a, li nan tan ou! Ann jwenn plen tan!"

"Sant Ren pou pwogre te yon biznis esansyel nan tout pandemik sa a epi nou te kontinye bay sevis bon jan kalite bay moun nou yo ki gen bezwen espesyal," te di Kenens Sant pou Pwogre Resous Imen Asistan Direkte MICHELLEKINS. "Nou kontan kontinye patenarya sa a avek Biwo Prezidan Queens Borough la pou ofri pozisyon siyifikan ki ofri gwo benefis ak opotinite kwasans."

“We are delighted to partner with Borough President Richards to promote jobs with WATCH GUARD 24/7,” said WATCH GUARD 24/7 CEO JOHN RAFFERTY. “Qualified individuals have an opportunity to have a rewarding career with excellent benefits and growth opportunities. We are an essential business providing service throughout this difficult time and beyond.”

“Westhab is transforming communities by developing quality affordable housing and delivering the services that people and neighborhoods need to thrive,” said Westhab Human Resources Coordinator RACHEL PIMBLE.

TANPRI METE NAN KALANDRIYE KOMINOTE OU **

WHAT:         Virtual Queens Jobs Recruitment Fair

WHEN:         Thursday, March 18, 2021 from 2-3:30 PM

WHERE:       Live stream: www.queensbp.org

Prospective applicants interested in participating via Zoom must RSVP by Wednesday, March 17 at www.queensbp.org/rsvp.

Swiv biwo a nan Prezidan an Queens Borough via @QnsBPRichards sou Twitter ak @QueensBPRichards sou Facebook ak Instagram

###