PAK

FLUSHING MEADOWS CORONA PARK IMPROVEMENT FUND, INC.

Notice of Meeting

A meeting of the Board of Directors of the Flushing Meadows Corona Park Improvement Fund, Inc. will be held on April 10, 2023, at 1:00 p.m. at the Office of the Queens Borough President, 120-55 Queens Blvd., Kew Gardens, New York. Please contact [email protected] for information on how to remotely access the meeting.

Pak nou yo se lank katye nou yo, kote fanmi nou lye ak pitit nou yo jwe ak siwo myel ladres sosyal. Pou asire pak nou yo kapab kontinye kwen kominote nou yo pou jenerasyon ki ap vini yo, Biwo Pwezidan Rens Borough la te resevwa plis pase 128 milyon dola sou sis ane ki sot pase yo pou amelyorasyon ak amelyorasyon atrave kek douzen pak Queens ak lakou rekreyasyon.