REN SOLID GASPIYE KONSEY

Rens Borough Prezidan Donovan Richards te fome Rens Solid Konseye Waste Konsey la - yon gwoup dives kalite rezidan yo ak reprezantan endistri yo te travay ak konseye Prezidan an Borough sou yon etalaj laje de pwoblem ki gen ladann, men pa limite a fatra, resiklaj, resilisit ak ekite anviwonman an.

Randevou a Larenns Solid Komisyon Konsey Waste Advisory - ki pral rankontre chak mwa epi yo dwe konpoze de mwenske 20 manm sanzatann — te fet pa Prezidan Queens Borough prezidan an pou Kod Administratif Vil New York.

Manm ki reprezante ankadreman kominote yo, resiklaj endistri yo, pran swen endistri, oganizasyon anviwonman, ajans gouvenman, oganizasyon travaye, oganizasyon biznis, pwopriyete pwopriyete, oganizasyon lokate ak manm piblik jeneral yo nonmen pou tem de de ane epi yo kalifye pou ranplasman nan konklizyon tem yo a.

For more information about the Queens Solid Waste Advisory Board, including a list of members and upcoming events, click here